Allmänna villkor

WEBBPLATSENS BESTÄMMELSER OCH VILLKOR


VÄLKOMMEN TILL Enveseur sl. WEBBPLATS BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING.
DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR GÄLLER FÖR ANVÄNDANDET FÖR DENNA WEBBPLATS PÅ
www.kuvert-sverige.se. GENOM ATT FÅ ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER GÖRA EN BESTÄLLNING SAMTYCKER DU TILL ATT DU BINDER DIG TILL DESSA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR.

GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ANGES ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, OAVSETT OM DU VÄLJER ATT REGISTRERA DIG HOS OSS ELLER INTE, ELLER GÖR EN BESTÄLLNING FRÅN OSS . OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

Enveseur sl., ett företag registrerat i Spanien.
Vårt företags Registreringsnummer är B66856618

Våra kontaktuppgifter är följande:

Handelsadress:
Carrer Avinyonet 6,
Vilafranca del Penedès,
Barcelona,
08720,
Spanien,

Allmän e-post: admin@enveseur.es
Telefonnummer: +34 669 392 628


1. INTRODUKTION

1.1 Du kommer att kunna få åtkomst till de flesta områden på denna Webbplats utan att registrera dina uppgifter hos oss. Vissa områden på denna Webbplats är enbartöppna för dig om du registrerar dig.
1.2 Vi kan när som helst ändra dessa bestämmelser och villkor genom att uppdatera denna information. Du bör kontrollera denna Webbplats då och då för att granska de då rådande bestämmelserna och villkoren, eftersom de är bindande för dig.
Vissa bestämmelser i dessa villkor kan ersättas av uttryckliga juridiska meddelanden eller villkor som utges på särskilda sidor på denna Webbplats. Om du inte vill acceptera några nya bestämmelser och villkor efter det att vi meddelat om detta ska du inte fortsätta att använda denna Webbplats.


2. BESTÄLLNING FRÅN OSS

2.1 Du anses göra en beställning hos oss genom att beställa genom vår kassabehandling online.
Som en del av vår kassabehandling kommer du att få möjlighet att kontrollera din beställning och korrigera eventuella fel. Vi kommer att skicka dig en orderbekräftelse, vilken anger de produkter som du har beställt.
2.2 Vårt accepterande av en order sker när vi skickar iväg beställningen. När vi skickar iväg beställningen kommer köpekontraktet att utföras även om din betalning har behandlats omedelbart, om vi inte har meddelat dig att vi inte accepterar din beställning eller om du själv har annullerat din beställning.
2.3 Vi kan vägra att acceptera en beställning:
(a) om varorna inte finns tillgängliga;
(b) om vi inte kan få ett godkännande på din betalning;
(c) om det har uppstått något fel med prissättning eller produktbeskrivning; eller
(d) om du inte uppfyller de lämpliga kriterier som anges i våra bestämmelser och villkor.


3. PRISSÄTTNING

3.1 Alla priser exkluderar moms men vi kommer att visa moms separat och inkludera den i det totala priset.
3.2 Där vi tar betalt separat för förpackning, frakt och försäkring och andra relevanta kostnader kommer de korrekta beräkningarna visas i vår specificerade prisstruktur som visas någon annanstans på denna Webbplats.
3.3 Våra priser granskas regelbundet utan förvarning.


4. ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBÄRINGSFÖRFARANDE

4.1 Ångerrätt: (a) Kunden har rätt att frånträda föreliggande avtal inom en frist på 14 kalenderdagar, utan krav på angivna skäl.
(b) Fristen att utöva ångerrätten går ut 14 kalenderdagar efter dagen då kunden eller tredje man som kunden utsett, annan än transportören, erhöll besittning av det sista varumaterialet i ordningen.
4.1.1 I syfte att utöva ångerrätten, ska kunden ge oss ett otvetydigt besked om sitt beslut att frånträda avtalet till Enveseur sl (Kuvert Sverige), Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Spanien; kundservice@kuvert-sverige.se; (t.ex. genom att skicka ett brev per sedvanlig postväg eller via fax eller e-postmeddelande). För detta ändamål kan du använda dig av det formulär för utövande av ångerrätt, som följer nedan. Det råder inget obligatoriskt krav på användning av formuläret.
4.1.2 För att hålla fristen som gäller för ångerrätten, räcker det att meddelat beslut att utöva ångerrätten, skickats iväg innan angiven frist gått ut.
4.2 Följdeffekter av utövandet av ångerrätten
4.2.1 I händelse av att kunden frånträder avtalet, återbetalar vi alla betalningar som vi tagit emot från kunden, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader pga. ditt val av särskild leverans som avviker från den leverans till lägsta standardkostnad, som vi erbjuder), utan oskäliga dröjsmål och i alla händelser senast 14 kalenderdagar räknat from det datum, då du meddelat oss om ditt beslut att utöva ångerrätten. Vi genomför nämnd återbetalning via samma betalsätt, som du använt vid den ursprungliga överföringen, förutom om du uttryckligen gjort annan angivelse;
(a) i samtliga fall, kommer ingen extra kostnad uppstå för kundens räkning till följd av återbetalningen. Vi kan dock komma att frysa återbetalningen, tills vi antingen mottagit varorna alternativt mottagit bevis från din sida om att dessa återsänts, beroende på vilket av de två villkoren, som skett först i ordningen.
4.2.2 Du ska återsända eller överlämna varorna till oss direkt, utan oskäliga dröjsmål och i alla händelser senast 14 kalenderdagar from det datum, då du meddelat oss om ditt beslut att utöva ångerrätten. Fristen anses ha hållits, om varorna återsänts, innan nämnd frist gått ut.
4.2.3 Kunden står för kostnaderna för återsändandet av varorna.
4.2.4 Du kommer endast ansvara för eventuell värdeminskning som följd av en avvikande hantering av varorna, än den som är strikt nödvändig för att fastställa materialets karaktär, egenskaper och funktionsduglighet.
4.3 Formulär för utövande av ångerrätt
- Ställt till Enveseur sl (Kuvert Sverige), Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Spanien; kundservice@kuvert-sverige.se:
- Härmed meddelar jag / vi (*) att jag / vi önskar frånträda vårt avtal (*) om köp av följande artikel / tjänst (*)
- Beställning / emottagen den (*)
- Kundens och användarens namn eller namn på kunder och användare
- Kundens och användarens eller kundernas och användarnas adress
- Kundens och användarens eller kundernas och användarnas underskrift (endast nödvändigt om detta formulär föreligger i pappersform)
- Datum

(*) Ange det fall som inte föreligger.

4.4 Ångerrätten ska ej kunna tillämpas vid avtal avseende:
(a) Leverans av varor som utformats enligt kundens och användarens specifika önskemål eller som helt klart givits en personlig utformning / design.
(b) Leverans av varor som snabbt kan försämras eller vars hållbarhet kan gå ut.
(c) Leverans av varor som förpackats eller etiketterats på så vis, att det av hälsoskyddsskäl eller hygienskäl ej är lämpligt att återsända dem eller pga. att dessas försegling brutits efter leveransen.
(d) Leverans av ljudinspelningar eller förpackade videos eller förpackade IT-programvaror, vars förpackning brutits av kunden och användaren efter leverans.5. LICENS

5.1 Du har tillåtelse att skriva ut och ladda ned utdrag från denna Webbplats för eget bruk på följande grunder:
(a) inga dokument eller relaterad grafik på denna Webbplats har på något sätt modifierats;
(b) ingen grafik på denna Webbplats har använts separat från medföljande text; och
(c) några meddelanden med någon av vår upphovsrätt och varumärken och detta tillståndsmeddelande visas på alla kopior.
5.2 Om inget annat anges så ägs upphovsrätten och annan immaterialrätt till allt material på denna Webbplats (inklusive, utan några begränsningar, fotografier och grafiska bilder) av oss eller våra licensgivare.
För avseendet av dessa bestämmelser och villkor är allt användande av utdrag från denna Webbplats, annat än i enlighet med paragraf 5.1 ovan, förbjudet att använda för något annat ändamål. Om du bryter med några bestämmelser i dessa bestämmelser och villkor kommer ditt tillstånd att använda denna Webbplats automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra alla nedladdade eller utskrivna utdrag från denna Webbplats.
5.3 För att lyda under paragraf 5.1, kan ingen del av denna Webbplats återges eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat elektroniskt inhämtningssystem eller tjänst utan att ha fått ett skriftligt tillstånd från oss i förväg.
5.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i dessa bestämmelser är reserverade.


6. SERVICEÅTKOMST

6.1 Medan vi strävar efter att försäkra om att denna Webbplats normalt finns tillgänglig
24 timmar om dygnet kommer vi inte att vara ansvariga för, av vilken anledning som helst, om denna Webbplats är otillgänglig vid vilken tid eller period som helst.
6.2 Åtkomst till denna Webbplats kan avbrytas temporärt och utan förvarning i händelse
av systemfel, underhåll eller reparation, eller för orsaker som står utanför vår kontroll.


7. BESÖKARMATERIAL OCH HANDHAVANDE

7.1 Annat än personligt identifierbar information, som omfattas under Integritetspolicy, kommer allt material som du överför eller lägger ut på denna Webbplats betraktas som icke-konfidentiell och utan äganderätt. Vi har inga skyldigheter rörande sådant material.
Vi och våra nominerade kommer vara fria att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda sådant material och all information, bilder, ljud, text och annat som ingår däri, för alla slags kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.
7.2 Du är förbjuden att till eller från denna Webbplats lägga ut eller överföra något material
(a) som är hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, kränkande, gör sig skyldigt för hets mot folkgrupp, diskriminerande, hotande, skandalöst, provocerande, blasfemiskt, bryter mot förtroendet, kränker privatlivet eller som kan orsaka irritation eller olägenheter;
(b) om du inte har fått alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden;
(c) som utgör eller uppmuntrar beteenden som skulle kunna anses vara brottsliga, ger upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt strider mot lagen eller inskränker rättigheterna för någon tredjepart, i Spanien eller något annat land i världen; eller
(d) är tekniskt skadliga (inkluderat, utan begränsningar, datorvirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, förvanskad data eller annan skadlig programvara eller skadlig information).
7.3 Du får inte missbruka Webbplatsen (inkluderat, utan begränsningar, genom hackning).
7.4 Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten eller lokalisera någon som lägger ut något material som bryter mot paragraferna 7.2 eller 7.3.


8. LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

8.1 Länkar till tredjeparts webbplatser på denna Webbplats tillhandhålls enbart för din bekvämlighets skull. Om du använder dessa länkar lämnar du den här Webbplatsen.
Vi har inte granskat alla dessa tredjeparts webbplatser, och kontrollerar inte och är heller inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll, eller tillgänglighet.
Vi stödjer därför inte, eller gör inte några framställningar om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan inhämtas genom att använda dem.
Om du väljer att få åtkomst till någon av tredjeparts webbplatser som är länkade till denna Webbplats gör du detta helt på egen risk.
8.2 Om du vill länka till denna Webbplats, kan du enbart göra det på basis att du länkar till, men inte kopierar, hemsidan för denna Webbplats, och under följande villkor:
(a) att du inte tar bort, förvränger, eller på annat sätt ändrar storleken eller utseendet på Enveseur sl. logotyp;
(b) att du inte skapar en ram eller någon annan webbläsare eller gränsmiljö runt denna Webbplats
(c) att du inte på något sätt antyder att vi godkänner några andra produkter eller tjänster andra än våra egna;
(d) att du inte ger en missvisande bild av din relation med oss och inte heller presenterar någon falsk information om oss;
(e) att du inte på något annat sätt använder några varumärken från Enveseur sl. som visas på denna Webbplats utan vårt uttryckligt skriftliga tillstånd;
(f) att du inte länkar från någon webbplats som inte ägs av dig; och
(g) att din webbplats inte har något innehåll som är osmakligt, stötande eller kontroversiellt, gör intrång i någon immaterialrätt eller andra rättigheter för någon annan person, eller på annat sätt inte överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att återkalla rättigheten som beviljats i denna paragraf 8.2 för brott mot dessa villkor, samt att vidta de åtgärder som vi anser vara lämpliga.

8.3 Du ska fullständigt gottgöra oss för alla förluster eller skador som vi, eller någon av våra koncernbolag, kan åsamkas eller som uppstår som ett resultat av din brytning mot paragraf 8.2.


9. REGISTRERING

9.1 För att registrera sig hos www.kuvert-sverige.se you måste du vara över arton år.
9.2 Varje registrering är för en enda användare. Vi tillåter dig inte att dela ditt användarnamn eller lösenord med någon annan person eller med flera användare i ett nätverk.
9.3 Du är ansvarig för säkerheten för alla lösenord som utfärdats, och om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord måste du kontakta oss omedelbart.
9.4 Vi kan omedelbart suspendera eller avbryta din registrering under en rimlig diskretion, eller om du bryter mot några av dina skyldigheter under dessa bestämmelser och villkor.


10. ANSVARSFRISKRIVNING

10.1 Medan vi strävar efter att försäkra om att informationen på denna Webbplats är korrekt, så garanterar vi inte riktigheten och fullständigheten av materialet på denna Webbplats. Vi kan göra ändringar på materialet på denna Webbplats, eller på produkterna och priserna som där beskrivs, när som helst utan förvarning. Materialet på denna Webbplats kan vara inaktuellt, och vi gör inga åtaganden med att uppdatera sådant material.
10.2 Materialet på denna Webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några villkor, garantier eller andra förbehåll av något slag. Följaktligen, till den maximala utsträckning som lagen tillåter, förser vi dig med denna Webbplats på den grunden att vi exkluderar alla utfästelser, garantier, villkor och andra förbehåll (inkluderat, utan begränsningar, de villkor som framgår av lagen rörande tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och användande av skälig omsorg och skicklighet), vilka som för dessa bestämmelser och villkor kan ha effekt i relation med denna Webbplats.


11. ANSVAR

11.1 Vi, någon annan part (vare sig involverade eller inte, i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna Webbplats), och alla våra koncernbolag och deras tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare eller ombud för några av dessa, utesluter allt ansvar för alla upptänkliga förluster eller skador som kan resultera för dig, eller en tredjepart, (inkluderat, utan begränsningar, alla direkta, indirekta, straffande eller följdriktiga förluster eller skador, eller någon förlust av intäkter, vinster, goodwill, information, kontrakt, användning av pengar, eller förluster eller skador som uppstår från, eller på något sätt kopplade till, avbrott i affärsverksamheten, och vare sig som en åtalbar handling, inkluderat, utan begränsningar, underlåtenhet, kontrakt eller annat) på något sätt i anslutning med denna Webbplats eller i samband med användandet, oförmåga att använda eller som ett resultat av användningen av denna Webbplats, andra webbplatser länkade till denna eller materialet på sådana webbplatser, inkluderat, utan begränsningar, till förluster eller skador på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din tillgång till, användande av, eller genomsökning av denna Webbplats, eller dina nedladdningar av något material från denna Webbplats eller några andra webbplatser länkade till denna.

11.2 Ingenting i dessa bestämmelser och villkor skall exkludera eller begränsa vårt ansvar för (i) dödsfall eller personlig skada orsakat genom försumlighet (som dylika bestämmelser definieras i Oskäliga Avtalsvillkor Lag 1977); (ii) bedrägeri;
(iii) oriktig framställning av grundläggande betydelse; eller (iv) vilket som helst ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas under tillämplig lag.
11.3 Om din användning av material på denna Webbplats resulterar i behovet av service, reparation eller korrigering av utrustning, mjukvara eller data ansvarar du för alla dessa kostnader.
11.4 Du samtycker till att fullständigt gottgöra oss, försvara och hålla oss, och våra tjänstemän, direktörer, anställda och ombud, skadelösa från och mot alla fordringar, skyldigheter, skador, förluster, kostnader (inklusive rimliga juridiska avgifter) som en följd av att du bryter mot några bestämmelser och villkor, eller
din användning av denna Webbplats, eller genom någon annan persons användande, vilken tar dina registreringsuppgifter i anspråk.


12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

12.1 Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med spansk lag. Tvister som härrör från dessa villkor är föremål för de spanska domstolarnas exklusiva behörighet.
12.2 Vi garanterar inte att material / varor som marknadsförs på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför Spanien. Det är förbjudet att komma åt webbplatsen från områden där innehållet är olagligt eller olagligt.


13. DIVERSE

13.1 Du får inte tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter under dessa bestämmelser och villkor.
13.2 Om någon behörig domstol finner något påbud i dessa bestämmelser och villkor vara ogiltigt, ska inte ogiltigheten av detta påbud påverka giltigheten av återstående påbud, vilka ska fortsätta inneha full kraft och effekt.
13.3 Endast parterna i dessa bestämmelser och villkor får försöka framtvinga dem under Avtalen (Tredje Parts Rättigheter) Lag 1999.